#
หอพัก ไอที พาเลซ
#หอพัก #หอพักหลังมอชอ
#
หอพักภูไพลิน
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักอุ่นแสง (สันติธรรม)
#หอพัก #รายวัน #รายเดือน
#
บ้านริมมอ
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักชื่นมงคล ก๋างโต้ง
#หอพัก #ห้องเช่า #ห้องพัก
#
หอพัก บ้านเต็มจิต
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักสุขสเปซ
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักเฌอแตมป์
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักลานนาพะเยา
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
บ้านธนะสาร
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักสตรี อุดมผล
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักในกำกับสวนดอก มช
#ห้องพักนักศึกษา #ห้องพักนักศึกษามช #หอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#
หอพักสายทิพย์
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
วิวดอยอพาร์ทเม้นท์
#หอพัก #อพาร์ทเม้นท์มห้องพักรายเดือน
#
บ้านพักป้ามาลี
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
ปรีชาเพลส หอพักสันติภาพ
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
เฌอแตม แมนชั่น
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
ภมร เฮ้าส์
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
เอ็ม.พี.เอ็ม. แมนชั่น
#หอพักหญิง #ห้องพัก #หอพัก
#
พี.ซี.ซิมเมอร์
#หอพัก #ที่พัก #ห้องพัก
#
หอพักสตรี ตวงทิพย์
#หอพักหญิง #หอหญิง #หอสัตรี
#
หอพักปราณี
#ห้องพัก #ห้องเช่า #หอพักรายเดือน
#
หอพักสุขสเปซ
#ที่พัก #ห้องพัก
#
เอ็น.เอส. เฮ้าส์
#รายวัน #รายเดือน
#
หอพักหญิง บ้าน บูรณะพิมพ์
#หอพักหญิง #หอพักสตรี
#
นิทัศน์บ้านสวน
#รายวัน #รายเดือน
#
บ้านกิ่งไผ่
#รายวัน #รายเดือน
#
หอพัก เทวฤทธิ์
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
บ้านอาจารย์
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพัก เวียงบัว
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักมีตะวัน
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพักพร
#รายเดือน
#
เฟรชชี่เรสซิเดนท์
#ห้องพักรายวัน #ห้องพักรายเดือน
#
เจ.ซี. โฮม
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
ภูฟ้า เพลส
#ห้องเช่ารายเดือน #ห้องพัก
#
ราชาเพลส
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
พี แอนด์ พี เฮ้าส์
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
ฟ้าวลัย เพลส
#หอพักราคาถูก
#
หอพักสุกัณทา
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
พิมพีคอร์ด
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพัก เอ.พี
#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน
#
หอพัก เจริญทรัพย์
#หอพัก #ห้องเช่า #ห้องพัก