หอพักภูไพลิน

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักอุ่นแสง (สันติธรรม)

#หอพัก #รายวัน #รายเดือน

หอพัก ไอทีพาเลซ

#หอพัก #หอพักหลังมช

หอพัก แอสไปร์

#ห้องเช่า #ห้องพักรายเดือน #หอพักรายเดือน

หอพัก อิงภู หลังมช.

#หอพักหลังมช #หอพัก #ที่พักรายเดือน

บ้านธนะสาร

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักเฌอแตมป์

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

บ้านพักป้ามาลี

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

เฌอแตม แมนชั่น

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพัก อินเตอร์ เพลส

#หอพัก #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก บ้านเต็มจิต

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

ภมร เฮ้าส์

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักพงค์พร

#หอพัก #ห้องพักรายเดือน #หอพักรายเดือน

หอพักแจ่งหัวริน (ศธภ.๑๕)

#หอพักแจ่งหัวริน #สำนักการศึกษาธิการภาค #๑

บ้านริมมอ

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักสตรี อุดมผล

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักสุขสเปซ

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักในกำกับสวนดอก มช

#ห้องพักนักศึกษา #ห้องพักนักศึกษามช #หอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอพักชื่นมงคล ก๋างโต้ง

#หอพัก #ห้องเช่า #ห้องพัก

หอพักสายทิพย์

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักมาริษา

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

J.C. เจ.ซี. โฮม หอพักหญิง

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักเรือนแก้ว

#หอพัก #ที่พัก #ห้องพัก

หอพักพร

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักลานนาพะเยา

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักหญิง บ้านบูรณะพิมพ์

#หอพักหญิง #หอพักสตรี

หอพักหญิง จันพินิจ

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #ห้องพักรายเดือน

ปรีชาเพลส หอพักสันติภาพ

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพัก คุ้มฟ้าคุ้มฝน

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักสตรี ตวงทิพย์

#หอพักหญิง #หอหญิง #หอสตรี

หอพักสุกัณทา

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักใจดี

#หอพักใจดี

บ้านคุณยาย

#หอพัก #ห้องพักรายวัน

เจ็ดยอด คอนเนอร์

#หอพัก #ห้องพักรายเดือน

หอพักอุ่นแสง (สนามกีฬา)

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักสุขเกษม

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

บ้านแม่แมนชั่น

#ห้องพักรายวัน #ห้องพักรายเดือน

หอพักเดือนเพ็ญ

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพัก เทวฤทธิ์

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักบ้านวิลาวัลย์

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

ราชาเพลส

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพัก เอ.พี

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักทวีสุข

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพัก บ้านอรรินทร์

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

ภัททิยาคอร์ท (หอพักภัททิยา)

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

บ้านวัฒนา

#หอพัก

บ้านกิ่งไผ่

#รายวัน #รายเดือน

ทองพูน 2

#ที่พัก #ห้องพัก #ห้องรายเดือน

บีเฮ้าส์

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักปราณี

#ห้องพัก #ห้องเช่า #หอพักรายเดือน

บ้านอมเรศ

#หอพัก

หอพัก เวียงบัว

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักสตรี เอ็น.ที. คอร์ท

#หอพักสตรี #หอพักหญิง

หอพักวังหลวง ดอนจั่น

#ห้องพักรายเดือน #หอพัก

พี &พี เฮ้าส์

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักมีตะวัน

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน

หอพักหญิง บ้านต้นทองกวาว

#หอพักหญิง #ห้องเช่า #หอพัก

หอพักลานนาพะเยา 6

#ห้องเช่า #หอพัก #หอพักรายเดือน