#
ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ช. เฮง
#ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา #ก๋วยเตี๋ยวเรือ
#
ก๋วยเตี๋ยวฮิปสเตอร์ แม่ริม
#ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น #ไก่ตุ๋น #หมูตุ๋น
#
ก๋วยเตี๋ยวคำหวาน 3 (แม่ริม)
#ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา #ซุปกระดูก #บะหมี่แห้งคำหวาน