จีแอนด์เอ็ม ซอสเซส (ดอยสะเก็ด ม่วงโตน)

#ไส้กรอกเยอรมัน #ขาหมูเยอรมัน #อาหารนานาชาติบุฟเฟ่ต์อ