คลินิกหมอเทิดศักดิ์เวชกรรม

#รักษาทั่วไป #ตรวจเลือด #เอกซ์เรย์

คลินิกหมอสุริธรเวชกรรม

#รักษาทั่วไป #ตรวจเลือดไขมัน #คลินิกเอกชน

คลินิกหมอวรพจน์

#กระดูกและข้อ #ปวดกระดูก #ปวดข้อ

คลีนิคหมอณัฐวัฒน์

#โรคทั่วไป #โรคเด็ก #โรคความดัน

กาญจนาคลินิก

#ฉีดยาคุม #ตรวจเบาหวาน #ทำแผล

บุญรักษา คลินิก

#รักษาทั่วไป

คลินิกหมอสถาพร

#กระดูกและข้อ

สหเวช เภสัช

#ร้านขายยา #เภสัช #เครื่องอุปโภคบริโภค

คลีนิคหมอนันท์

#รักษาสัตว์ #รักษาหมา #รักษาแมว

คลินิกเด็กหมอปัณฑารีย์

#คลินิกเด็ก #รักษาเด็ก

บ้านฟันแอดแม่แตง

#ทำฟัน #อุดฟัน #ถอนฟัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปง

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

แว่นท็อปเจริญ (แม่แตง)

#แว่นตา #เลนท์ #แว่นสายตา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกหมื้อ

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

ศูนย์สุขภาพชุมชน สันมหาพน

#ศูนย์สุขภาพชุมชน

ชัญญานุชคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #ตรวจครรภ์ #ฝากครรภ์

โรงพยาบาลสัตว์แม่มาลัย

#โรงพยาบาลสัตว์ #รักษาสัตว์ #รักษาหมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันป่าตึง

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่แตง

#โรงพยาบาล #รักษาทั่วไป #โรงพยาบาลรัฐบาล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าแป๋

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่ำเปิง

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางม่วง

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเป้า

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่อแล

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

คลินิกน้ำแตงปศุสัตว์

#รักษาสัตว์ #อาหารสัตว์

คลินิกป่าจี้ การพยาบาลและผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #ตรวจครรภ์ #ปรึกษาแผนครอบครัว

คลินิกสบเปิง

#รักษาทั่วไป #ตรวจตา #รักษาตา

ซีเอ็กซ์พลัส ฟาร์มาซี แอนด์คอสเมติก

#ขายยา #เภสัช #สินค้าเครื่องใช้

เมืองแกนเภสัช

#ร้านขายยา #เภสัชกร

สุกฤษคลินิก

#รักษาทั่วไป

ถาวรเวชภัณฑ์ + มินิมาร์ท

#ร้านขายยา #ร้านยา #มินิมาร์ท

หนองออนเภสัช

#ร้านขายยา #เภสัชกร

เวียงคลินิค

#รักษาทั่วไป

แว่นตาแม่มาลัย

#วัดสายตา #ประกอบแว่นตา #ร้านแว่นตา

แคทรียา กายภาพบำบัด

#โรคกระดูก #อัมพฤกษ์ #อัมพาต

สบเปิงเภสัช

#ร้านขายยา #ฟาร์มา #เภสัชกร

มายดรัก

#ร้านขายยา #เภสัชกร

แว่นตาฟ้าใส

#วัดสายตา #ประกอบแว่นตา

หนี่งเภสัช

#ร้านขายยา #เภสัช

รุ่งกิจเภสัช

#ร้านขายยา #ร้านยา