ปันฮัก คลินิกเวชกรรม หมอ นันท์ณิศา

#รักษาทั่วไป #ตรวจสุขภาพพื้นฐาน #ตรวจเลือด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปียงหลวง

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลเวียงแหง

#รักษาทั่วไป #รักษาฉุกเฉิน #โรงพยาบาล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงป็อก

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอง

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

PL พีแอล ฟาร์มาซี

#ร้านขายยา #เภสัชกร #ร้านยา

คลินิกหมอปณิธิ

#รักษาทั่วไป #ตรวจเลือด #ตรวจปัจสาวะ

บ้านยาเวียงแหง

#ร้านขายยา #เภสัชกร #ร้านยา

ซีซี ออฟติค

#ร้านแว่นตา #วัดสายตา #ประกอบแว่น

ป่าไผ่คลินิก

#รักษาทั่วไป #คลินิกอำเภอเวียงแหง #คลินิกเวียงแหง