โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลแม่แจ่ม)

#รักษาทั่วไป #โรงพยาบาล #รักษาฉุกเฉิน

นุชจิราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่แฮเหนือ

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางอุ๋ง

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แม่นาจร

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา (สังกัดเทศบาลตำบลท่าผา)

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

บ้านเจียงคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองแขก

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฮ่อง

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางหินฝน

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองธาร

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ซา

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

แว่นตามหาชน

#ร้านแว่นตา #ประกอบแว่นตา #วัดสายตา

แว่นตาเมืองแจ่ม

#วัดสายตา #ประกอบแว่นตา #คอนแทคเลนส์

บ้านเภสัช

#ร้านขายยา #ร้านยา #เภสัชกร

ส.พัฒนาเภสัช

#ร้านขายยา #ร้านยา #เภสัชกร

แม่แจ่มโอสถ

#ร้านขายยา #ร้านยา #เภสัชกร

บ้านยาเพมา

#ร้านขายยา #ร้านยา #เภสัชกร