สันติสุขคลินิก การพยาบาลและผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #ฝากครรภ์ #วางแผนครอบครัว

โรงพยาบาลดอยเต่า

#รักษาทั่วไป #โรงพยาบาล #รักษาฉุกเฉิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอยเต่า

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโปงทุ่ง

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถิ่นสำราญ

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้อย

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแอ่นจัดสรร

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแปลง 1

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ตูบ

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

แว่นตาท่าเดื่อ

#วัดสายตา #ประกอบแว่นตา

ศิริเภสัช

#ร้านขายยา #เภสัชกร

ถาวรเภสัช

#ร้านขายยา #เภสัชกร