คลินิกหมอชำนาญ

#รักษาทั่วไป

โรงพยาบาลแม่ออน

#รักษาทั่วไป #โรงพยาบาล #รักษาฉุกเฉิน

โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#รักษาสัตว์ #ทำวัคซีนสัตว์ #สุขภาพปศุสัตว์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านออนกลาง

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวฝาย

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยทราย

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าไม้ห้วยบง

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

  แม่ออนเภสัช

#ร้านขายยา #เภสัช

จินดาเภสัช

#ร้านขายยา #เภสัช

  แพทย์วรเทพคลีนิค

#รักษาทั่วไป