#
คลินิกหมอสุริธร
#รักษาทั่วไป #ตรวจเลือดไขมัน
#
คลินิกหมอเทิดศักดิ์เวชกรรม
#รักษาทั่วไป #ตรวจเลือด #เอกซ์เรย์
#
คลีนิคหมอณัฐวัฒน์
#โรคทั่วไป #โรคเด็ก #โรคความดัน
#
กาญจนาคลินิก
#ฉีดยาคุม #ตรวจเบาหวาน #ทำแผล
#
บุญรักษา คลินิก
#รักษาทั่วไป
#
ชัญญานุชคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์
#รักษาทั่วไป #ตรวจครรภ์ #ฝากครรภ์
#
คลินิกป่าจี้ การพยาบาลและผดุงครรภ์
#รักษาทั่วไป #ตรวจครรภ์ #ปรึกษาแผนครอบครัว
#
คลินิกสบเปิง
#รักษาทั่วไป #ตรวจตา #รักษาตา
#
เวียงคลินิค
#รักษาทั่วไป
#
สุพคตรา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์
#
สุกฤษคลินิก
#รักษาทั่วไป