#
คลีนิคหมอวินัยศักดิ์ (ว.โปลีคลีนิค)
#โรคทั่วไป #ผ่าตัด #เอ๊กซ์เรย์
#
โรงพยาบาลสันป่าตอง
#โรงพยาบาล #รักษาทั่วไป #โรงพยาบาลรัฐบาล
#
คลินิคหมอประยูร
#คลอด #ฝากครรภ์ #สูตินารีเวช
#
คลีนิคหมอบุญมา
#กระดูก #ริดสีดวง #ผิวหนัง
#
คลีนิค สามารถ-สมรศรี
#โรคผิวหนัง #ปวดข้อ #รักษาเด็ก
#
ศิวพรสหคลินิก คลินิกแพทย์หญิงศิวพร SMC
#โรคไต #รักษาทั่วไป #อายุรกรรม
#
คลินิกหมอเจษฏา
#โรคเด็ก #โรคสตรี #ตรวจครรภ์
#
คลินิกหมอพิเชต
#โรคระบบประสาท #ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า #ตรวจเบาหวาน
#
ใกล้บ้านคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
#คลินิกการพยาบาล #ผดุงครรภ์ #รักษาทั่วไป