#
คลินิกหมอวรวุฒิ
#รักษาทั่วไป #รักษาเด็ก #โรคเด็ก
#
หมอชายชาญ คลินิกโรคภูมิแพ้และทรวงอก
#โรคภูมิแพ้ #โรคทรวงอก #โรคปอด
#
ไชยสถาน คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
#ตรวจครรภ์ #รับฝากครรภ์ #ทำแผล
#
พิพิธการแพทย์
#เสริมจมูก #ลักยิ้ม #ทำตา
#
โปรดปรานคลินิก
#ผิวหนัง #เลเซอร์ #โรคเด็ก
#
คลินิกบ้านป่าเดื่อ
#ตรวจรักษาโรคทั่วไป #โรคเด็ก #ปวดท้อง
#
นิ่มคลินิก และการผดุงครรภ์
#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์
#
คลินิกหมอไพฑูรย์ บ้านยวม
#รักษาโรคทั่วไป #ตรวจน้ำตาลในเลือด