#
คลินิกหมอเรณู
#รักษาทั่วไป #ปวดกล้ามเนื้อ #โรคเด็ก
#
หมอลานนา บ่อสร้าง
#ตรวจเลือด #เอ็กซ์เรย์ #อัลตร้าซาวด์
#
ต้นเปาคลินิก
#โรคเด็ก #โรคทั่วไป #ผ่าตัดเล็ก
#
คลินิกหมออภิชัย
#รักษาทั่วไป
#
คลินิกหมอบุญเลิศ
#รักษาทั่วไป #หูคอจมูก #ตรวจสุขภาพ
#
อุทัยคลินิก
#รักษาทั่วไป
#
สมพงษ์การแพทย์
#รักษาทั่วไป
#
คลินิกหมอทศพร
#รักษาทั่วไป #ฝังเข็ม #โรคกระดูก
#
ยินดีคลินิก กายภาพบำบัด
#ปวดหลัง #ปวดคอ #ปวดสะโพก
#
ลานทองคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์
#รักษาทั่วไป #ผดุงครรภ์ #สูตินารีเวช
#
หมอสุริยาคลินิก
#เจาะเลือด #เติมน้ำเกลือ #ทำแผล
#
คลินิกนายแพทย์ศุภชัย
#รักษาทั่วไป #ศัลยกรรม #ปวดหลัง