#
ดอยสะเก็ดคลินิกเฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว
#รักษาทั่วไป #ตรวจโรคทั่วไป #เวชศาสตร์ครอบครัว
#
คลินิกหมอปรีชา
#รับผู้ป่วยประกันสังคม #รักษาทั่วไป
#
คลินิกนายแพทย์บุญเลิศ คลินิกเช้า
#ภูมิแพ้ #เก๊าส์ #ผิวหนัง
#
สิบวิไลคลินิก
#ความดัน #เบาหวาน #ผิวหนัง
#
คลินิกฮักสุขภาพและการผดุงครรภ์
#รักษาทั่วไป #ฝากครรภ์ #ตรวจครรภ์
#
คลินิกเวชกรรมหมอณัฏฐา(หมอปุ่น)
#รักษาทั่วไป #ใบรับรองแพทย์ #ตรวจการตั้งครรภ์