#
คลินิกสุขภาพชุมชนเวชกรรม (แม่โจ้)
#โรคเด็ก #คุมกำเนิด #ความดัน
#
คลินิกเวชกรรมหมอสวนดอกหนองหาร
#รักษาทั่วไป #โรคตา #รักษาเด็ก
#
หมอประมวลคลินิก เวชกรรม
#โรคทั่วไป #โรคเด็ก #โรคผู้ใหญ่
#
ฮักษาเมดิคอล (คลินิกหมอรพี)
#คลินิกตรวจโรคทั่วไป #โรคอายุรกรรม #โรคเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
#
ธมนต์พรคลินิก
#คลินิกฝังเข็ม #โรคทั่วไป #ผิวหนัง
#
คลินิกหมอนุช นุชนาถ
#ให้น้ำเกลือ #โรคเด็ก #ฉีดยา
#
กนิษฐคลินิก
#โรคเด็ก #ปวดหลัง #อ่อนเพลีย
#
ธารีน่า คลินิกเวชกรรม
#ตรวจครรภ์ #โรคทั่วไป #ตรวจสุขภาพ
#
สมชายคลีนิค
#รักษาทั่วไป
#
คลินิกหมอ อรรถสิทธิ์
#โรคเด็ก #กระดูก #ตรวจตั้งครรถ์
#
คลินิกหมอโดมทอง
#รักษาทั่วไป #ปรึกษาผ่าตัด #วัคซีนไข้หวัดใหญ่
#
คลินิกป่าตองหมอสุรชาย
#รักษาทั่วไป #วัคซีน #โรคเด็ก
#
ฐาชนกร คลินิค
#รักษาทั่วไป
#
ปรีชาพัทธ์คลินิก
#รักษาทั่วไป #อายุรกรรม #โรคเด็ก
#
คลินิกทุ่งข้าวตอก และการผดุงครรภ์
#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์
#
สันทรายการพยาบาลและการผดุงครรภ์
#รักษาทั่วไป #ผดุงครรภ์ #สูตินารีเวช
#
บีเอชซี คลินิก
#สิว #ผ้า #กระ
#
รัญชนาคลินิก และการผดุงครรภ์
#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์
#
คลินิก ศิริรักณ์ และการผดุงครรภ์
#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์