#
คลินิกหมอไพศาล(ฝาง)
#รักษาทั่วไป #โรคเด็ก #โรคผิวหนัง
#
หมอโตคลินิก
#รักษาทั่วไป #ใบรับรองแพทย์ #เอ็กซเรย์
#
หมอประทีป
#คลื่นไฟฟ้าหัวใจ #ฝากครรภ์ #รักษาทั่วไป
#
หมอผึ้งคลินิกเวชกรรม
#เสริมจมูก #ทำตาสองชั้น #ปากกระจับ
#
บัญชาคลีนิก
#รักษาทั่วไป #สถานพยาบาล
#
คลินิกเด็กหมอเกตุวลี
#รักษาโรคเด็ก #รักษาโรคผู้ใหญ่ #ฉีดวัคซีน
#
คลินิกหมอวรชัย
#รักษาทั่วไป
#
คลินิกหมอกิตติศักดิ์
#รักษาโรคทั่วไป #โรคไทรอยต์ #โรคทางเดินอาหาร
#
บ้านหมออัญ
#รักษาทั่วไป #จิตเวช #ปรึกษาสุขภาพจิต
#
พรรณทิวา การพยาบาลและการผดุงครรภ์
#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์