#
คลินิกเวชกรรมหมอแทนคุณ
#อัลตราซาวด์ #ตรวจเลือด #ตรวจปัจสาวะ
#
คลินิกหมอยุทธนา
#รักษาทั่วไป #ตรวจเลือด #ตรวจปัจสาวะ
#
คลินิกกระดูกและข้อ หมออนุชิต (สาขาเชียงดาว)
#เข่าเสื่อม #สะโพกเสื่อม #นิ้วล๊อค