#
คลีนิคหมอโอภาส
#รักษาทั่วไป #เก๊าท์ #เบาหวาน
#
คลินิกเด็กหมออัญชลี
#รักษาเด็ก #คลินิกเด็ก #โรคเด็ก
#
คลินิกจอมทองรวมแพทย์
#รักษาทั่วไป #หมอสมอาจ
#
คลินิกหมอสัมพันธ์
#รักษาทั่วไป #xray
#
หมอสุภานน คลินิก
#โรคผู้ชาย #ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ #นิ่ว
#
คลินิกหมอสมควร
#อายุรกรรม #หอบหืด #ตรวจเลือด