คลินิกหมอเทิดศักดิ์เวชกรรม

#รักษาทั่วไป #ตรวจเลือด #เอกซ์เรย์

คลินิกหมอสุริธรเวชกรรม

#รักษาทั่วไป #ตรวจเลือดไขมัน #คลินิกเอกชน

คลีนิคหมอณัฐวัฒน์

#โรคทั่วไป #โรคเด็ก #โรคความดัน

กาญจนาคลินิก

#ฉีดยาคุม #ตรวจเบาหวาน #ทำแผล

บุญรักษา คลินิก

#รักษาทั่วไป

ชัญญานุชคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #ตรวจครรภ์ #ฝากครรภ์

คลินิกป่าจี้ การพยาบาลและผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #ตรวจครรภ์ #ปรึกษาแผนครอบครัว

คลินิกสบเปิง

#รักษาทั่วไป #ตรวจตา #รักษาตา

สุกฤษคลินิก

#รักษาทั่วไป

เวียงคลินิค

#รักษาทั่วไป

สุพคตรา การพยาบาลและการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์