คลีนิคหมอวินัยศักดิ์ (ว.โปลีคลีนิค)

#โรคทั่วไป #ผ่าตัด #เอ๊กซ์เรย์

โรงพยาบาลสันป่าตอง

#โรงพยาบาล #รักษาทั่วไป #โรงพยาบาลรัฐบาล

คลินิคหมอประยูร

#คลอด #ฝากครรภ์ #สูตินารีเวช

คลีนิคหมอบุญมา

#กระดูก #ริดสีดวง #ผิวหนัง

คลีนิค สามารถ-สมรศรี

#โรคผิวหนัง #ปวดข้อ #รักษาเด็ก

ศิวพรสหคลินิก คลินิกแพทย์หญิงศิวพร SMC

#โรคไต #รักษาทั่วไป #อายุรกรรม

คลินิกหมอเจษฏา

#โรคเด็ก #โรคสตรี #ตรวจครรภ์

คลินิกหมอพิเชต

#โรคระบบประสาท #ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า #ตรวจเบาหวาน

ใกล้บ้านคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์

#คลินิกการพยาบาล #ผดุงครรภ์ #รักษาทั่วไป

  คลินิกบ้านหมอสมคิด

#รักษาทั่วไป