คลินิกหมอวรวุฒิ

#รักษาทั่วไป #รักษาเด็ก #โรคเด็ก

หมอชายชาญ คลินิกโรคภูมิแพ้และทรวงอก

#โรคภูมิแพ้ #โรคทรวงอก #โรคปอด

ไชยสถาน คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์

#ตรวจครรภ์ #รับฝากครรภ์ #ทำแผล

โปรดปรานคลินิก

#ผิวหนัง #เลเซอร์ #โรคเด็ก

พิพิธการแพทย์

#ปวดข้อเข่า #ปวดหลัง #ปวดเอว

คลินิกบ้านป่าเดื่อ

#ตรวจรักษาโรคทั่วไป #โรคเด็ก #ปวดท้อง

กรวรรณ คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์

#คลินิกการพยาบาล #ผดุงครรภ์ #รักษาทั่วไป

นิ่มคลินิก และการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์

คลินิกหมอไพฑูรย์ บ้านยวม

#รักษาโรคทั่วไป #ตรวจน้ำตาลในเลือด

คลินิกเวชกรรมกรุงเทพเชียงใหม่ (สาขาสารภี)

#เวชศาสตร์ชะลอวัย #ใบรับรองแพทย์ #ตรวจสุขภาพเข้าทำงาน