คลินิกสวนดอกการแพทย์ 2 (สาขาแยกสะเมิง)

#รักษาทั่วไป #โรคหวัด #มีไข้

คลินิกหมอกานดา

#รักษาทั่วไป

คลินิกหมอชุติมณฑน์(หมอปูเป้)

#ฉีดวัคซีนตรวจสุขภาพเฉพาะโรคเด็กและโรคทั่วไปฉีดยาคุมกำเนิด #หอบหืด

นพ.ไพศาล

#รักษาทั่วไป

คลินิกหมอชานน คลินิกเฉพาะทางประสาทศัลยศาสตร์

#รักษาโรคทางสมอง #รักษาโรคทั่วไปฉีดวัคซีน #ตรวจเลือด

แพทย์สิทธิพงษ์

#ความดัน #เบาหวาน #ไทรอยด์

คลินิกเวชกรรมบ้านหมอ

#รักษาทั่วไป #รักษาเด็ก #ทำแผล

อัญชลีคลินิก คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์

#คลินิกการพยาบาล #ผดุงครรภ์ #รักษาทั่วไป

น้ำโท้งคลินิก by.หมอติ๋ว

#ฟิลเลอร์ #botox #รักษาดูแลผิว