ดอยสะเก็ดคลินิกเฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว

#รักษาทั่วไป #ตรวจโรคทั่วไป #เวชศาสตร์ครอบครัว

คลินิกหมอปรีชา

#รับผู้ป่วยประกันสังคม #รักษาทั่วไป

คลินิกนายแพทย์บุญเลิศ คลินิกเช้า

#ภูมิแพ้ #เก๊าส์ #ผิวหนัง

สิบวิไลคลินิก

#ความดัน #เบาหวาน #ผิวหนัง

คลินิกเวชกรรมหมอณัฏฐา(หมอปุ่น)

#รักษาทั่วไป #ใบรับรองแพทย์ #ตรวจการตั้งครรภ์

คลินิกฮักสุขภาพและการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #ฝากครรภ์ #ตรวจครรภ์