คลินิกสุขภาพชุมชนเวชกรรม (แม่โจ้)

#โรคเด็ก #คุมกำเนิด #ความดัน

คลินิกเวชกรรมหมอสวนดอกหนองหาร

#รักษาทั่วไป #โรคตา #รักษาเด็ก

คลินิกหมอณัฐ (คลินิกเวชกรรมหมอณัฐวุฒิ )

#รักษาทั่วไป #ผ่าตัด #รักษาโรคเด็ก

หมอประมวลคลินิก เวชกรรม

#โรคทั่วไป #โรคเด็ก #โรคผู้ใหญ่

ฮักษาเมดิคอล (คลินิกหมอรพี)

#คลินิกตรวจโรคทั่วไป #โรคอายุรกรรม #โรคเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ

ธมนต์พรคลินิก

#คลินิกฝังเข็ม #โรคทั่วไป #ผิวหนัง

กนิษฐคลินิก

#โรคเด็ก #ปวดหลัง #อ่อนเพลีย

คลินิกหมอนุช นุชนาถ

#ให้น้ำเกลือ #โรคเด็ก #ฉีดยา

สมชายคลีนิค

#รักษาทั่วไป

ธารีน่า คลินิกเวชกรรม

#ตรวจครรภ์ #โรคทั่วไป #ตรวจสุขภาพ

คลินิกหมอ อรรถสิทธิ์

#โรคเด็ก #กระดูก #ตรวจตั้งครรถ์

คลินิกหมอโดมทอง

#รักษาทั่วไป #ปรึกษาผ่าตัด #วัคซีนไข้หวัดใหญ่

คลินิกป่าตองหมอสุรชาย

#รักษาทั่วไป #วัคซีน #โรคเด็ก

คลินิกทุ่งข้าวตอก และการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์

ฐาชนกร คลินิค

#รักษาทั่วไป

คลินิกหมอปภาดา แม่โจ้

#รักษาทั่วไป #โบท็อกซ์ #เมโส

ปรีชาพัทธ์คลินิก

#รักษาทั่วไป #อายุรกรรม #โรคเด็ก

BHC บีเอชซี คลินิก

#รักษาสิว #รักษาผ้า #รักษากระ

รัญชนาคลินิก และการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์

สันทรายการพยาบาลและการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #ผดุงครรภ์ #สูตินารีเวช

คลินิก ศิริรักณ์ และการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์

คลินิกวันวันดี คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์

#คลินิกการพยาบาล #ผดุงครรภ์ #รักษาทั่วไป