คลินิกหมอปณิธิ

#รักษาทั่วไป #ตรวจเลือด #ตรวจปัจสาวะ

ป่าไผ่คลินิก

#รักษาทั่วไป #คลินิกอำเภอเวียงแหง #คลินิกเวียงแหง