คลินิกหมอไพศาล(ฝาง)

#รักษาทั่วไป #โรคเด็ก #โรคผิวหนัง

หมอโตคลินิก

#รักษาทั่วไป #ใบรับรองแพทย์ #เอ็กซเรย์

คลินิกหมอประทีป

#คลื่นไฟฟ้าหัวใจ #ฝากครรภ์ #รักษาทั่วไป

หมอผึ้งคลินิกเวชกรรม

#เสริมจมูก #ทำตาสองชั้น #ปากกระจับ

บัญชาคลีนิก

#รักษาทั่วไป #สถานพยาบาล

คลินิกเด็กหมอเกตุวลี

#รักษาโรคเด็ก #รักษาโรคผู้ใหญ่ #ฉีดวัคซีน

คลินิกหมอวรชัย

#รักษาทั่วไป

คลินิกหมอกิตติศักดิ์

#รักษาโรคทั่วไป #โรคไทรอยต์ #โรคทางเดินอาหาร

บ้านหมออัญ

#รักษาทั่วไป #จิตเวช #ปรึกษาสุขภาพจิต

พรรณทิวา การพยาบาลและการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์