ริมเวียงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

#รักษาทั่วไป #รักษาแผล #ไข้หวัด

สนธิคลินิกเวชกรรม

#รักษาโรคทั่วไป #อัลตร้าซาวด์ #ฝากครรภ์

คลินิกหมอพจน์

#กระดูกและข้อ #กายภาพบำบัด #ปวดข้อมือ

คลีนิคหมอมานพ

#รักษาโรคทั่วไป #โรคกระดูกและข้อ #โรคผิวหนัง

คลินิกหมอวีรยุทธ

#โรคหืด #ภูมิแพ้ #อายุรกรรม

เวชพิงค์คลินิก

#โรคเด็ก #โรคผิวหนัง #วัคซีน

  กานต์คลินิกเวชกรรม

#รักษาโรคผิวหนัง #ปัญหาสุรายาเสพติด

คลินิกหมอ นิพพิชฌน์

#โรคตับ #ทางเดินอาหาร #โรคทั่วไป

คลินิกหมอปัณณวิช

#โรคเด็ก #โรคผู้สูงอายุ #อายุรกรรม

คลินิกหมอนคร

#รักษาทั่วไป

บ้านคุณหมอคลินิก

#รักษาสิว #รักษาฝ้า #รักษาติดเกมส์

วัฒนาคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์

โป่งแยงคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์

#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์

น้ำฝน คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์

#คลินิกการพยาบาล #ผดุงครรภ์ #รักษาทั่วไป