#
ศูนย์การแพทย์แผนไทยสารภี
#แพทย์แผนไทย #นวดแผนไทย #อบ
#
พีดีเนอร์สซิ่งโฮม สาขา 2 (หนองผึ้ง)
#ดูแลผู้สูงอายุ #สถานดูแลผู้สูงอายุ #สถานดูแลผู้ป่วย
#
บ้านแม่อุ่นเรือน
#ศูนย์ล้างพิษตับ
#
เกรทแคร์โฮม
#ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ #ดูแลผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์
#
วชิระเนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่
#ดูแลผู้สูงวัย #ดูแลผู้สูงอายุ