#
บ้านสุวรรณวรัทย์ โฮม เฮลท์ แคร์
#ดูแลผู้สูงอายุ #ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ
#
คลินิกดอยสะเก็ด(เชิงดอย) กายภาพบำบัด
#กายภาพบำบัด #แพทย์แผนไทย #อุปกรณ์ทางการแพทย์
#
คลินิกกายภาพบำบัดเวียงพิงค์
#ปวดคอ #ปวดไหล่ #อัมพฤกษ์