#
ศูนย์จองห้องพิเศษ (โรงพยาบาลนครพิงค์)
#ศูนย์จองห้องพิเศษ #จองห้องพิเศษ
#
นพเก้าคลินิก
#โรคไต #อายุรกรรมไต
#
OT Freeland ฟรีแลนด์คลินิก คลินิกกิจกรรมบำบัด
#กิจกรรมบำบัด #กระตุ้นพัฒนาการ #ปรับพฤติกรรมเด็ก
#
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ริม
#กายภาพบำบัด #หมอนรองกระดูก #ออฟฟิตซินโดรม
#
สุริยะ คลินิกกายภาพบำบัดคลินิก
#หมอนรองกระดูก #ไหล่ติด #นิ้วล๊อค
#
CMS ซีเอ็มเอส เมดิคอลแคร์ อุปกรณ์การแพทย์ ( สาขา นครพิงค์)
#เครื่องผลิตออกซิเจน #รถเข็นผู้ป่วย #เตียงผู้ป่วย
#
ตัวฝูคลินิก แพทย์แผนจีน
#ฝังเข็ม #ครอบแก้ว #แพทย์แผนจีน