ศูนย์การแพทย์แผนไทย รพสต ยางเนิ้ง สารภี

#แพทย์แผนไทย #นวดแผนไทย #อบ

พีดีเนอร์สซิ่งโฮม สาขา 2 (หนองผึ้ง)

#ดูแลผู้สูงอายุ #สถานดูแลผู้สูงอายุ #สถานดูแลผู้ป่วย

บ้านแม่อุ่นเรือน

#ศูนย์ล้างพิษตับ

เกรทแคร์โฮม

#ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ #ดูแลผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์

วชิระเนอร์สซิ่งโฮม เชียงใหม่

#ดูแลผู้สูงวัย #ดูแลผู้สูงอายุ

บ้านล้อมวนา เนอร์สโฮม

#ดูแลฟื้นฟู #พยาบาล #ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

นพชกร เนิร์สซิ่งโฮม

#ดูแลผู้สูงอายุ #เนิร์สซิ่งโฮม #ดูแลผู้ป่วย