บ้านสุวรรณวรัทย์ โฮม เฮลท์ แคร์

#ดูแลผู้สูงอายุ #ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

คลินิกดอยสะเก็ด(เชิงดอย) กายภาพบำบัด

#กายภาพบำบัด #แพทย์แผนไทย #อุปกรณ์ทางการแพทย์

คลินิกกายภาพบำบัดเวียงพิงค์

#ปวดคอ #ปวดไหล่ #อัมพฤกษ์

ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน อปพร. ตำบลเทพเสด็จ

#อปพร #รักษาฉุกเฉิน #แจ้งเหตุฉุกเฉิน

อิ่มบุญ อุ่นใจ เอลเดอร์ลี่แคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

#ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ #รับดูแลผู้สูงอายุรับดูแลผู้สูงอายุติดเตียง