ปันฮัก คลินิกเวชกรรม หมอ นันท์ณิศา

#รักษาทั่วไป #ตรวจสุขภาพพื้นฐาน #ตรวจเลือด