ศูนย์จองห้องพิเศษ (โรงพยาบาลนครพิงค์)

#ศูนย์จองห้องพิเศษ #จองห้องพิเศษ #จองห้องพักพิเศษโรงพยาบาลนครพิงค์

นพเก้าคลินิก

#โรคไต #อายุรกรรมไต

OT Freeland ฟรีแลนด์คลินิก คลินิกกิจกรรมบำบัด

#กิจกรรมบำบัด #กระตุ้นพัฒนาการ #ปรับพฤติกรรมเด็ก

คลินิกกายภาพบำบัดแม่ริม

#กายภาพบำบัด #หมอนรองกระดูก #ออฟฟิตซินโดรม

CMS ซีเอ็มเอส เมดิคอลแคร์ อุปกรณ์การแพทย์ ( สาขา นครพิงค์)

#เครื่องผลิตออกซิเจน #รถเข็นผู้ป่วย #เตียงผู้ป่วย

สุริยะ คลินิกกายภาพบำบัดคลินิก

#หมอนรองกระดูก #ไหล่ติด #นิ้วล๊อค

ตัวฝูคลินิก แพทย์แผนจีน

#ฝังเข็ม #ครอบแก้ว #แพทย์แผนจีน