#
ห้องตรวจจักษุ เบอร์ 7 [ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์]
#คลินิกต้อหิน #คลินิกตาเข #คลินิกภูมิแพ้ตา
#
ลินดา จักษุคลินิก
#ต้อหิน #ต้อเนื้อ #ผ่าตัดรักษาดวงตา
#
ศูนย์เลสิค (คณะแพทย์ มช)
#ผ่ากระจกตา #เลเซอร์ตา #ผ่าตัดด้วยเลเซอร์
#
โรงพยาบาลตา เซ็นต์ปีเตอร์
#รักษาตา #โรงพยาบาลตา #ต้อกระจก
#
สมสงวนจักษุคลินิก
#หมอตา #ใส่เลนส์ #รักษาตา
#
คลินิกจักษุ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#โรคเกี่ยวกับดวงตา #โรคตา #จักษุแพทย์
#
จักษุ-อายุรกรรม คลีนิก
#หอบหืด #ทางเดินหายใจ #ภูมิแพ้
#
วินัยจักษุคลินิก
#รักษาโรคตา #วัดสายตาม #ผ่าตัดแก้ไขสายตา
#
ศูนย์ตา ดำรงค์-อัจฉรียา จักษุ
#จักษุ #อัจฉรียา #วิวัมน์วงศ์วนา
#
คลินิกจักษุ เชิง-อาภรณ์
#โรคตา #จอรับภาพ #วัดสายตา
#
ดิเรก-ประภาสร จักษุคลินิก
#ตาผ่าตัด #ต้อ #จอประสาทตา
#
คลินิกบ้านหมอเป้
#ผ่าตัด #วัดสายตา #รักษาตา
#
สุรพงษ์จักษุคลินิค
#รักษาตา #สุรพงษ์จักษุคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
#
บ้านรักษ์ตา จักษุคลินิก
#ต้อกระจก #ต้อเนื้อ #ต้อหิน
#
ศรีดอนไชยคลินิก
#รักษาตา #หมอตา #รักษาโรคตา