#
คลินิกทันตกรรมหางดง
#ขูดหินปูน #อุดฟัน #ถอนฟัน
#
คลินิกทันตกรรมฮักยิ้ม
#ทำฟัน #จัดฟัน #ผ่าหันคุด