#
คลินิก 108 (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ )
#คลินิกประกันสังคม #คลินิกโรคจากการทำงาน #ตรวจสุขภาพข้าราชการ
#
โรงพยาบาลมหาราชนคร (สวนดอก) เชียงใหม่
#โรงพยาบาลรัฐบาล #คลินิกเด็ก #คลินิกตา
#
ศูนย์จองห้องพิเศษ (โรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่)
#จองห้องพิเศษ #ศูนย์จองห้องพิเศษสวนดอก #จ่ายห้อง
#
ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
#เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ #โรคผู้สูงอายุ #อายุรศาสตร์
#
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก)
#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก #โรงพยาบาล
#
บริการรับฝากจอดรถยนต์ (อาคารสวนดอกพาร์ค )
#ที่จอดรถ #รับฝากรถ #รับฝากรถโรงพยาบาลสวนดอก
#
ห้องตรวจจักษุ เบอร์ 7 [ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์]
#คลินิกต้อหิน #คลินิกตาเข #คลินิกภูมิแพ้ตา
#
ศูนย์ศรีพัฒน์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อาคารศรีพัฒน์
#คลินิกกระดูกและข้อ #คลินิกสูตินรีเวช #ระบบทางเดินอาหาร
#
ห้องตรวจเบอร์ 24(จิตเวช)
#จิตเวช #ตรวจสุขภาพจิต #คลินิกเมธาโดน
#
อาคารผู้ป่วยนอก OPD ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
#OPDศรีพัฒน์ #ศูนย์ศรีพัฒน์ #โรงพยาบาลสวนดอก
#
ห้องตรวจเบอร์ 4(สูตินรีเวชกรรม)
#สูตินรีเวชกรรม #ตรวจครรภ์ #ตรวจอัลตราซาวด์
#
ห้องตรวจเบอร์ 10 โรคกระดูกและข้อ [อาคารบุญสมมาร์ติน]
#ตรวจกระดูก #ตรวจข้อ #ออร์โธปิดิกส์
#
ห้องตรวจนอกเวลาราชการ 110 (ตรวจโรคทั่วไป) [ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์]
#คลินิกเด็กนอกเวลา #ห้องตรวจนอกเวลา #ห้องตรวจกุมารนอกเวลาราชการ
#
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลินิกไผ่ล้อม)
#ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #คลินิคไผ่ล้อม #คลินิกตรวจโรคทั่วไปนักศึกษามช
#
อาคารสุจิณโณ
#อาคารสุจิณโณ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก
#
ห้องตรวจเบอร์ 6 (หู คอ จมูก) [ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์]
#ตรวจโรคหูคอจมูก #คลินิกโสตประสาท #คลินิกโรคเฉพาะทางหู
#
ห้องตรวจเบอร์ 5 (วางแผนครอบครัว) [ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์]
#ตรวจหลังคลอด #วางแผนครอบครัว #คลินิกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
#
อาคารเฉลิมพระบารมี
#อาคารเฉลิมพระบารมี #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
#
อาคารบุญสมมาร์ติน
#อาคารบุญสมมาร์ติน #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก
#
จองห้องพิเศษ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#จองห้องพิเศษ #ห้องพิเศษสวนดอก #ศูนย์ศรีพัฒน์
#
ศูนย์เลสิค (คณะแพทย์ มช)
#ผ่ากระจกตา #เลเซอร์ตา #ผ่าตัดด้วยเลเซอร์
#
เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (เบอร์ 19)
#เวชระเบียนผู้ป่วยนอก #คัดกรองผู้ป่วยนอก
#
ห้องตรวจเบอร์ 26(พิเศษอายุกรรม 3) (ชั้น 10อาคารศรีพัฒน์ )
#อายุรกรรมเฉพาะทางโรคผิวหนัง #มะเร็งทั่วไป #โรคไตวาย
#
อาคารตะวัน กังวานพงศ์
#อาคารตะวัน #กังวานพงศ์ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
#
ศูนย์การแพทย์แผนไทย และแพทย์ผสมผสาน
#ศูนย์การแพทย์แผนไทย #แพทย์ผสมผสาน #แพทย์แผนจีน
#
คลินิกจักษุ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#โรคเกี่ยวกับดวงตา #โรคตา #จักษุแพทย์
#
ห้องตรวจเบอร์ 20 ตึกเหลือง (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) โรงพยาบาลสวนดอก
#เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป #โรคของโครงร่างและกล้ามเนื้อ #โรคบาดเจ็บไขสันหลัง
#
ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก (ตึกเฉลิมพระบารมี)
#ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก #ศูนย์ประสานสิทธิ์
#
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนดอก
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #สอบถามสวนดอก
#
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ )
#อาคารเฉลิมพระเกียรติ #ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
#
ศูนย์อุบัติเหตุ ห้องฉุกเฉิน ER (โรงพยาบาลมหาราช สวนดอก)
#ศูนย์อุบัติเหตุ #ห้องฉุกเฉิน #อุบัติเหตุ
#
คลินิกผิวหนังและผิวพรรณความงาม (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#รักษาปัญหาทางด้านผิวหน้า #ผิวพรรณ #คลินิกความงาม
#
ห้องตรวจพิเศษ (นอกเวลาราชการ) (เบอร์ 110) [ตึกบุญสมมาติน]
#ห้องตรวจนอกเวลาราชการ #ตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปนอกเวลาราชการ
#
คลินิกสูตินารีเวช [ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ]
#รักษาทางสูติ-นรีเวชกรรม #บริการสุภาพสตรี #ผ่าตัดเฉพาะสำหรับสุภาพสตรี
#
ห้องตรวจเบอร์ 8, 9(อายุกรรมทั่วไป)
#อายุกรรมทั่วไป #โรคระบบประสาท #โรคหัวใจ
#
ห้องเจาะเลือด (ห้องเบอร์ 11 ) [อาคารตะวัน กังวานพงศ์]
#ห้องเจาะเลือดสวนดอก #ห้องเจาะเลือดโรงพยาบาลมหาราช
#
ห้องตรวจ ศูนย์สุขภาพสวนดอก (ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)
#ศูนย์สุขภาพสวนดอก #ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
#
ห้องตรวจเบอร์ 28 เด็กป่วยทั่วไป (หน่วยตรวจกุมาร) [ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์]
#คลินิกเด็กป่วยทั่วไป #ห้องตรวจเด็กป่วยสวนดอก #ตรวจเด็กป่วยโรงพยาบาลมหาราช
#
ห้องตรวจเบอร์ 21(พิเศษอายุกรรม) (ชั้น 9อาคารศรีพัฒน์ )
#พิเศษอายุกรรม #อายุกรรม #โรคต่อมไร้ท่อ
#
ห้องตรวจเบอร์ 101(ศัลยกรรม) [ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี]
#ศัลยกรรม #คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร #คลินิกศัลยกรรมโรคตับถุงน้ำดี
#
ตึกสงฆ์อาพาธ
#สงฆ์อาพาธ #คลินิกสงฆ์อาพาธ
#
ห้องทำแผล (เฉลิมพระบารมี)
#ทำแผล #ตัดไหม #ล้างแผล
#
คลินิกกระดูกและข้อ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#โรคกระดูกสันหลัง #โรคเนื้องอก #มะเร็งกระดูก
#
อาคารติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่
#อาคารติดเชื้อ #อาคารโรคอุบัติใหม่
#
ห้องตรวจเบอร์ 2 (ศัลยกรรม)
#คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ #คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท
#
ลงทะเบียนเบิกตรง รพ.สวนดอก
#เบิกตรง #ลงทะเบียนเบิกตรง #เบิกตรงข้าราชการ
#
ห้องการเงิน เบอร์ 2 (ตึกเฉลิมพระบารมี)
#การเงินสวนดอก #ชำระเงิน #จ่ายเงินสวนดอก
#
คลินิกจิตเวช (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#โรคทางจิตเวช #ความผิดปกติของจิตใจ #โรคแพนิก
#
คลินิกสุขภาพเด็กดี (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#คลินิกสุขภาพเด็ก #ศูนย์ศรีพัฒน์ #โรงพยาบาลสวนดอก
#
กุมารเวช คลินิก ศูนย์ศรีพัฒน์ (ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์)
#รักษาพยาบาลเด็ก #โรคเด็ก #ศูนย์ศรีพัฒน์
#
ห้องตรวจเบอร์ 22 (พิเศษอายุกรรม 2) [ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์]
#อายุรกรรมเฉพาะทาง #ระบบทางเดินหายใจ #มะเร็งทรวงอก
#
ธนาคารเลือด (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
#ธนาคารเลือด #บริจาคเลือด #เกล็ดเลือด
#
ห้องตรวจเบอร์ 27 (วัคซีน) [ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์]
#ฉีดวัคซีน #ตรวจโรคเด็กเฉพาะทาง #ระบบทางเดินอาหาร
#
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก เบอร์ 16 (ศรีพัฒน์)
#รับยาสวนดอก #รับยาศรีพัฒน์ #ห้องจ่ายยา