#
คลินิก 108 (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ )
#คลินิกประกันสังคม #คลินิกโรคจากการทำงาน #ตรวจสุขภาพข้าราชการ
#
ติดต่อตรวจสอบ และ สอบถาม
#ติดต่อตรวจสอบ #สอบถาม
#
ตึกสงฆ์อาพาธ
#สงฆ์อาพาธ #คลินิกสงฆ์อาพาธ
#
ที่จอดรถ (สวนดอกปาร์ค)
#ที่จอดรถ #รับฝากรถ #รับฝากรถโรงพยาบาลสวนดอก
#
ที่จอดรถ (โรงพยาบาลสวนดอก)
#ที่จอดรถ #รับฝากรถ #รับฝากรถโรงพยาบาลสวนดอก
#
ธนาคารเลือด (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
#ธนาคารเลือด #บริจาคเลือด #เกล็ดเลือด
#
พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
#พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์
#
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
#ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ #จิตเวชศาสตร์
#
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
#เวชศาสตร์ครอบครัว
#
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
#ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
#
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
#เวชศาสตร์ชุมชน
#
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
#เวชศาสตร์ฟื้นฟู
#
มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มช.
#บริจาคเงิน #มูลนิธิ
#
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
#มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
#
ร้านค้าสวัสดิการ (รพ.สวนดอก ชั้น 7 ตึกบุญสมมาติน)
#ศัลยกรรมชาย #อาหารสำเร็จรูป #ผลไม้สด
#
ลงทะเบียนเบิกตรง รพ.สวนดอก
#เบิกตรง #ลงทะเบียนเบิกตรง #เบิกตรงข้าราชการ
#
ศูนย์การแพทย์แผนไทย
#ศูนย์การแพทย์แผนไทย #แพทย์ผสมผสาน #แพทย์แผนจีน
#
ศูนย์จองห้องพิเศษ (โรงพยาบาลสวนดอก)
#จองห้องพิเศษ #ศูนย์จองห้องพิเศษสวนดอก
#
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
#ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก
#
ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก (ตึกเฉลิมพระบารมี)
#ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก #ศูนย์ประสานสิทธิ์
#
ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยใน(ตึกสุจินโน)
#ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยใน
#
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คลินิกกระดูกและข้อ #คลินิกสูตินรีเวช #ระบบทางเดินอาหาร
#
ศูนย์อาหาร อาคารเฉลิมพระบารมี
#กาแฟ #เค้ก #ก๋วยเตี่ยว
#
ศูนย์เลสิค (คณะแพทย์ มช)
#ผ่ากระจกตา #เลเซอร์ตา #ผ่าตัดด้วยเลเซอร์
#
หน่วยปฏิบัติการเคมีคลินิก
#หน่วยปฏิบัติการเคมีคลินิก
#
หน่วยรักษาความปลอดภัย รพ สวนดอก
#ยามสวนดอก #ยามรพสวนดอก
#
หน่วยรักษาศพ
#หน่วยรักษาศพ
#
หน่วยสาธิตการสร้างสุขภาพเด็กเล็ก
#สร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก #คณะพยาบาลศาสตร์
#
หน่วยเสริมสร้างสุขภาพ
#หน่วยเสริมสร้างสุขภาพ
#
หอพักนักศึกษาในกำกับ (พยาบาล)
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
#
หอพักพยาบาล 3
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
#
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก เบอร์ 16 (ตึก สก)
#รับยาสวนดอก #รับยาศรีพัฒน์
#
ห้องเจาะเลือด (เบอร์ 11)
#ห้องเจาะเลือด #เจาะเลือด
#
ห้องเวชภัณฑ์พิเศษ
#ห้องเวชภัณฑ์พิเศษ
#
อาคารตะวัน กังวานพงศ์
#อาคารตะวัน กังวานพงศ์ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
#
อาคารบุญสมมาร์ติน
#อาคารบุญสมมาร์ติน #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก
#
อาคารสุจิณโณ
#อาคารสุจิณโณ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก
#
อาคารหอพักพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
#
อาคารเฉลิมพระบารมี
#อาคารเฉลิมพระบารมี #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
#
เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (เบอร์ 19)
#เวชระเบียนผู้ป่วยนอก #คัดกรองผู้ป่วยนอก
#
แฟลตผู้ช่วยพยาบาล 7/6
#แฟลตผู้ช่วยพยาบาล
#
โรคกระดูกและข้อ (ห้องเบอร์ 10)
#ตรวจกระดูก #ตรวจข้อ
#
โรงพยาบาลมหาราชนคร (สวนดอก) เชียงใหม่
#คลินิกเด็ก #คลินิกตา #หูคอจมูก
#
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก)
#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก #โรงพยาบาล