#
คลินิกบริการส่วนหน้า (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#โรคทางเดินหายใจ #บริการเจาะเลือดก่อนพบแพทย์
#
งานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี
#งานสังคมสงเคราะห์ #ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี
#
จองห้องพิเศษ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#จองห้องพิเศษ #ห้องพิเศษสวนดอก #ศรีพัฒน์
#
ติดต่อตรวจสอบ และ สอบถาม
#ติดต่อตรวจสอบ #สอบถาม
#
ตึกสงฆ์อาพาธ
#สงฆ์อาพาธ #คลินิกสงฆ์อาพาธ
#
ที่จอดรถ (โรงพยาบาลสวนดอก)
#ที่จอดรถ #รับฝากรถ #รับฝากรถโรงพยาบาลสวนดอก
#
ธนาคารเลือด (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
#ธนาคารเลือด #บริจาคเลือด #เกล็ดเลือด
#
พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
#พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์
#
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
#ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ #จิตเวชศาสตร์
#
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
#เวชศาสตร์ครอบครัว
#
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
#ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
#
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
#เวชศาสตร์ชุมชน
#
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
#เวชศาสตร์ฟื้นฟู
#
มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มช.
#บริจาคเงิน #มูลนิธิ
#
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
#มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
#
ร้านค้าสวัสดิการ (รพ.สวนดอก ชั้น 7 ตึกบุญสมมาติน)
#ศัลยกรรมชาย #อาหารสำเร็จรูป #ผลไม้สด
#
ลงทะเบียนเบิกตรง รพ.สวนดอก
#เบิกตรง #ลงทะเบียนเบิกตรง #เบิกตรงข้าราชการ
#
ศูนย์การแพทย์แผนไทย และแพทย์ผสมผสาน
#ศูนย์การแพทย์แผนไทย #แพทย์ผสมผสาน #แพทย์แผนจีน
#
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย
#ศูนย์คัดกรอง #หน่วยตรวจฉุกเฉิน
#
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#รังสีเทคนิค #กิจกรรมบำบัด #กายภาพบำบัด
#
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#รังสีเทคนิค #กิจกรรมบำบัด #กายภาพบำบัด
#
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนดอก
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #สอบถามสวนดอก
#
ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก (ตึกเฉลิมพระบารมี)
#ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก #ศูนย์ประสานสิทธิ์
#
ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยใน(ตึกสุจินโน)
#ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยใน
#
ศูนย์อาหาร อาคารเฉลิมพระบารมี
#กาแฟ #เค้ก #ก๋วยเตี่ยว
#
ศูนย์อุบัติเหตุ ห้องฉุกเฉิน
#ห้องฉุกเฉิน #อุบัติเหตุ #ฉุกเฉิน
#
ศูนย์เลสิค (คณะแพทย์ มช)
#ผ่ากระจกตา #เลเซอร์ตา #ผ่าตัดด้วยเลเซอร์
#
สำนักงานเวชระเบียนและสถิติ
#เวชระเบียนและสถิติ
#
หน่วยปฏิบัติการเคมีคลินิก
#หน่วยปฏิบัติการเคมีคลินิก #เคมีคลินิก #งานปฏิบัติการชันสูตร
#
หน่วยรักษาความปลอดภัย รพ สวนดอก
#ยามสวนดอก #ยามรพสวนดอก
#
หน่วยรักษาศพ
#หน่วยรักษาศพ #ศพ
#
หน่วยสาธิตการสร้างสุขภาพเด็กเล็ก
#สร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก #คณะพยาบาลศาสตร์
#
หน่วยเสริมสร้างสุขภาพ
#หน่วยเสริมสร้างสุขภาพ
#
หอผู้ป่วยสังเกตอาการ
#หอผู้ป่วยสังเกตอาการ
#
หอผู้ป่วยเคมีบำบัด
#หอผู้ป่วยเคมีบำบัด
#
หอพักนักศึกษาในกำกับ (พยาบาล)
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
#
หอพักพยาบาล 3
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
#
ห้องการเงิน เบอร์ 2 (ตึกเฉลิมพระบารมี)
#การเงินสวนดอก #ชำระเงิน #จ่ายเงินสวนดอก