#
คลินิก 108 (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ )
#คลินิกประกันสังคม #คลินิกโรคจากการทำงาน #ตรวจสุขภาพข้าราชการ
#
โรงพยาบาลมหาราชนคร (สวนดอก) เชียงใหม่
#คลินิกเด็ก #คลินิกตา #หูคอจมูก
#
ศูนย์จองห้องพิเศษ (โรงพยาบาลสวนดอก)
#จองห้องพิเศษ #ศูนย์จองห้องพิเศษสวนดอก #จ่ายห้อง
#
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก)
#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก #โรงพยาบาล
#
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คลินิกกระดูกและข้อ #คลินิกสูตินรีเวช #ระบบทางเดินอาหาร
#
ห้องตรวจพิเศษนอกเวลาราชการ (เบอร์ 110)
#ห้องตรวจนอกเวลาราชการ #ตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปนอกเวลาราชการ
#
ห้องตรวจเบอร์ 7(จักษุ)
#คลินิกต้อหิน #คลินิกตาเข #คลินิกภูมิแพ้ตา
#
ที่จอดรถ (อาคารสวนดอกพาร์ค )
#ที่จอดรถ #รับฝากรถ #รับฝากรถโรงพยาบาลสวนดอก
#
ห้องตรวจเบอร์ 10 โรคกระดูกและข้อ
#ตรวจกระดูก #ตรวจข้อ #ออร์โธปิดิกส์
#
ห้องตรวจเบอร์ 24(จิตเวช)
#จิตเวช #ตรวจสุขภาพจิต #คลินิกเมธาโดน
#
ที่จอดรถ (โรงพยาบาลสวนดอก)
#ที่จอดรถ #รับฝากรถ #รับฝากรถโรงพยาบาลสวนดอก
#
อาคารสุจิณโณ
#อาคารสุจิณโณ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก
#
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนดอก
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #สอบถามสวนดอก
#
ห้องตรวจเบอร์ 6 (หู คอ จมูก)
#ตรวจโรคหูคอจมูก #คลินิกโสตประสาท #คลินิกโรคเฉพาะทางหู
#
จองห้องพิเศษ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#จองห้องพิเศษ #ห้องพิเศษสวนดอก #ศรีพัฒน์
#
ห้องตรวจเบอร์ 5 (วางแผนครอบครัว)
#ตรวจหลังคลอด #วางแผนครอบครัว #คลินิกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
#
อาคารบุญสมมาร์ติน
#อาคารบุญสมมาร์ติน #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก
#
เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (เบอร์ 19)
#เวชระเบียนผู้ป่วยนอก #คัดกรองผู้ป่วยนอก
#
ห้องตรวจเบอร์ 3 (สูตินรีเวชกรรม)
#สูตินรีเวชกรรม #ตรวจครรภ์ #ตรวจอัลตราซาวด์
#
อาคารเฉลิมพระบารมี
#อาคารเฉลิมพระบารมี #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
#
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลินิคไผ่ล้อม)
#ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #คลินิคไผ่ล้อม
#
ห้องตรวจเบอร์ 4(สูตินรีเวชกรรม)
#สูตินรีเวชกรรม #ตรวจครรภ์ #ตรวจอัลตราซาวด์
#
ห้องตรวจเบอร์ 20 (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
#เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป #โรคของโครงร่างและกล้ามเนื้อ #โรคบาดเจ็บไขสันหลัง
#
ห้องตรวจเบอร์ 27 (วัคซีน)
#ฉีดวัคซีน #ตรวจโรคเด็กเฉพาะทาง #ระบบทางเดินอาหาร
#
อาคารตะวัน กังวานพงศ์
#อาคารตะวัน #กังวานพงศ์ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
#
ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก (ตึกเฉลิมพระบารมี)
#ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก #ศูนย์ประสานสิทธิ์
#
ห้องตรวจเบอร์ 8, 9(อายุกรรมทั่วไป)
#อายุกรรมทั่วไป #โรคระบบประสาท #โรคหัวใจ
#
ห้องตรวจเบอร์ 26(พิเศษอายุกรรม 3)
#อายุรกรรมเฉพาะทางโรคผิวหนัง #มะเร็งทั่วไป #โรคไตวาย
#
ศูนย์อุบัติเหตุ ห้องฉุกเฉิน
#ห้องฉุกเฉิน #อุบัติเหตุ #ฉุกเฉิน
#
ห้องเบอร์ 11 OPD 11 (ห้องเจาะเลือด )
#ห้องเจาะเลือด #เจาะเลือด
#
ห้องการเงิน เบอร์ 2 (ตึกเฉลิมพระบารมี)
#การเงินสวนดอก #ชำระเงิน #จ่ายเงินสวนดอก
#
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#รังสีเทคนิค #กิจกรรมบำบัด #กายภาพบำบัด
#
ห้องตรวจเบอร์ 21(พิเศษอายุกรรม)
#พิเศษอายุกรรม #อายุกรรม #โรคต่อมไร้ท่อ
#
ห้องตรวจเบอร์ 101(ศัลยกรรม)
#ศัลยกรรม #คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร #คลินิกศัลยกรรมโรคตับถุงน้ำดี
#
ลงทะเบียนเบิกตรง รพ.สวนดอก
#เบิกตรง #ลงทะเบียนเบิกตรง #เบิกตรงข้าราชการ
#
หน่วยเสริมสร้างสุขภาพ
#หน่วยเสริมสร้างสุขภาพ
#
อาคารติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่
#อาคารติดเชื้อ #อาคารโรคอุบัติใหม่
#
ตึกสงฆ์อาพาธ
#สงฆ์อาพาธ #คลินิกสงฆ์อาพาธ
#
ห้องตรวจเบอร์ 2 (ศัลยกรรม)
#คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ #คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท
#
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก เบอร์ 16 (ศรีพัฒน์)
#รับยาสวนดอก #รับยาศรีพัฒน์ #ห้องจ่ายยา
#
ห้องตรวจเบอร์ 110
#คลินิกเด็กนอกเวลา #ห้องตรวจนอกเวลา #ห้องตรวจกุมารนอกเวลาราชการ
#
ติดต่อตรวจสอบ และ สอบถาม
#ติดต่อตรวจสอบ #สอบถาม
#
ธนาคารเลือด (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
#ธนาคารเลือด #บริจาคเลือด #เกล็ดเลือด
#
ห้องทำแผล (เฉลิมพระบารมี)
#ทำแผล #ตัดไหม #ล้างแผล
#
ห้องตรวจเบอร์ 22 (พิเศษอายุกรรม 2)
#อายุรกรรมเฉพาะทาง #ระบบทางเดินหายใจ #มะเร็งทรวงอก
#
ร้านค้าสวัสดิการ (รพ.สวนดอก ชั้น 7 ตึกบุญสมมาติน)
#ศัลยกรรมชาย #อาหารสำเร็จรูป #ผลไม้สด
#
ห้องตรวจเบอร์ 28(เด็กป่วยทั่วไป)
#คลินิกเด็กป่วยทั่วไป
#
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#รังสีเทคนิค #กิจกรรมบำบัด #กายภาพบำบัด
#
ศูนย์เลสิค (คณะแพทย์ มช)
#ผ่ากระจกตา #เลเซอร์ตา #ผ่าตัดด้วยเลเซอร์
#
หน่วยรักษาศพ
#หน่วยรักษาศพ #ศพ
#
ศูนย์การแพทย์แผนไทย และแพทย์ผสมผสาน
#ศูนย์การแพทย์แผนไทย #แพทย์ผสมผสาน #แพทย์แผนจีน
#
ห้องให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
#เคมีบำบัด #ห้บริการให้ยาเคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็งอายุรกรรม #มะเร็งโรคเลือด