#
คลินิกหมอจันทนา(หมออ้อย)
#ฝากครรภ์ #อัลตราซาวด์ #สูตินารีเวช
#
คลินิกเด็กยิ้ม
#โรคทั่วไป #โรคเด็ก
#
คลินิกเด็กหมอเกตุวลี
#รักษาโรคเด็ก #รักษาโรคผู้ใหญ่ #ฉีดวัคซีน