#
กุลพัฒน์การแพทย์ สหคลินิก
#ภาวะมีบุตรยาก #ฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก #การกระตุ้นการตกไข่
#
คลินิก สูตินารีรักษ์
#ฝากครรภ์ #ตรวจภายใน #เนื้องอก
#
คลินิก เจริญพันธ์
#สูตินารีเวช #อัลตราซาวด์ #ผิวสวย
#
  คลินิกคุณแม่
#ตรวจภายใน #มะเร็งปากมดลูก #โรคสตรี
#
คลินิกหมอประภาพร สูตินารี
#สูตินารี #ตรวจครรภ์
#
  คลินิกหมอสุชาติ
#ตรวจภายใน #สูตินารี #สิว
#
คลินิค สวท. สำนักงานวางแผนครอบครัว
#สถานที่ทำแท้งอย่างปลอดภัย #ทำแท้ง #สมาคมวางแผนครอบครัว
#
คลินิค หมอวิโรจน์
#สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
#
คลินิค หมอเยาว์
#ตรวจภายใน #ฝากครรภ์ #คลินิกสูตินรีแพทย์
#
คลินิคชุมชน (สาขาเชียงใหม่)
#วางแผนครอบครัว #ชุมชนเชียงใหม่คลีนิค #ทำแท้ง
#
คลินิคหมอชัยรัตน์
#โรคเด็ก #ตรวจครรถ์ #มะเร็งปากมดลูก
#
คลินิคแพทย์ชุติมา
#ตรวจภายใน #รักษาโรคทั่วไป #ตั้งครรภ์
#
ธาราคลินิก
#ปากมะเร็งมดลูก #สิว #จี้ไผ
#
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากครบวงจร เชียงใหม่ไอวีเอฟ
#รักษาผู้มีบุตรยาก #เด็กหลอดแก้ว #ปรึกษาวางแผนครอบครัว
#
อภิชาติ สูตินารีคลินิก
#ตรวจภายใน #โรคของสตรี #มีบุตรยาก
#
ออร่าคลินิก
#ลบนิ้วรอย #มะเร็งปากมดลูก #วัยทอง