#
คลินิคชุมชน (สาขาเชียงใหม่)
#วางแผนครอบครัว #ชุมชนเชียงใหม่คลีนิค #ทำแท้ง
#
คลินิค สวท. สำนักงานวางแผนครอบครัว
#สถานที่ทำแท้งอย่างปลอดภัย #ทำแท้ง #สมาคมวางแผนครอบครัว
#
คลินิก สูตินารีรักษ์
#ฝากครรภ์ #ตรวจภายใน #เนื้องอก
#
กุลพัฒน์การแพทย์ สหคลินิก
#ภาวะมีบุตรยาก #ฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก #การกระตุ้นการตกไข่
#
คลินิกหมอประภาพร สูตินารี
#สูตินารี #ตรวจครรภ์
#
คลินิคหมอนงเยาว์
#สูติ #นรีเวช #สถานฝากครรภ์
#
ธาราคลินิก
#ปากมะเร็งมดลูก #สิว #จี้ไผ
#
คลินิก เจริญพันธ์
#สูตินารีเวช #อัลตราซาวด์ #ผิวสวย
#
คลินิกหมอจันทนา(หมออ้อย)
#ฝากครรภ์ #อัลตราซาวด์ #สูตินารีเวช
#
คลินิคหมอประยูร
#คลอด #ฝากครรภ์ #สูตินารีเวช
#
สมยศคลินิก
#ตรวจครรภ์ #อัลตร้าซาวด์ #โรคเฉพาะสตรี
#
หมอลานนา บ่อสร้าง
#ตรวจเลือด #เอ็กซ์เรย์ #อัลตร้าซาวด์
#
พิชญ์กัญญาคลินิก
#มะเร็งปากมดลูก​ #ตรวจครรภ์ #สูตินารีเวช
#
อภิชาติ สูตินารีคลินิก
#ตรวจภายใน #โรคของสตรี #มีบุตรยาก
#
ภวันตีคลินิก เฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
#ฝากครรภ์ #วางแผนครอบครัว #อัลตราซาวด์
#
คลินิกเวชกรรมแพทย์กานต์ธิดา
#นารีเวช #ฝากครรภ์ #อัลตร้าซาวด์
#
คลินิค หมอเยาว์
#ตรวจภายใน #ฝากครรภ์ #คลินิกสูตินรีแพทย์
#
คลินิคหมอชัยรัตน์
#โรคเด็ก #ตรวจครรถ์ #มะเร็งปากมดลูก
#
คลินิกหมออรุณศรี
#ฝากครรภ์ #อัลตราซาวด์ #สูตินารีเวช
#
  คลินิคแพทย์ชุติมา
#ตรวจภายใน #รักษาโรคทั่วไป #ตั้งครรภ์
#
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากครบวงจร เชียงใหม่ไอวีเอฟ
#รักษาผู้มีบุตรยาก #เด็กหลอดแก้ว #ปรึกษาวางแผนครอบครัว
#
  คลินิกคุณแม่
#ตรวจภายใน #มะเร็งปากมดลูก #โรคสตรี
#
ไชยสถาน คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
#ตรวจครรภ์ #รับฝากครรภ์ #ทำแผล
#
  คลินิกหมอวิโรจน์
#สูติศาสตร์ #นรีเวชวิทยา
#
คลินิกหมอ อรรถสิทธิ์
#โรคเด็ก #กระดูก #ตรวจตั้งครรถ์
#
คลินิกพรพรรณ การพยาบาลและผดุงครรภ์
#รักษาทั่วไป #ตรวจครรภ์ #สูตินารีเวช
#
ชนกพรคลินิกการพยาบาล และการผดุงครรภ์
#ผดุงครรภ์ #การพยาบาล #ตรวจครรภ์
#
อนุสราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
#รักษาทั่วไป #ผดุงครรภ์ #สูตินารีเวช