#
กษิราคลินิก
#รักษาโรคทั่วไป #ปวดเข่า #นิ้วล๊อค
#
คลินิก เอกรินทร์ การแพทย์แผนไทย
#บริการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพร #นวดรักษาอาการ #ปวดไหล่
#
คลินิกพัฒน์ษา แพทย์แผนไทยประยุกษ์
#ฝังเข็ม #แผนไทย #คลินิกพัฒน์ษา
#
มังคละโอสถ สหคลินิก
#แพทย์แผนจีน
#
ศูนย์การแพทย์แผนไทย
#ศูนย์การแพทย์แผนไทย #แพทย์ผสมผสาน #แพทย์แผนจีน
#
หมอนรเศรษฐ์คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
#ยาสมุนไพร #โรคโลหิต #ไข้เรื้อรัง
#
แอสต้า แพทย์ทางเลือก สหคลินิก
#ฝังเข็ม #กดจุด #ยาจีน
#
โรงพยาบาล แพทย์แผนไทย เทศบาลนครเชียงใหม่
#นวดเพื่อการรักษา #นวดเพื่อสุขภาพ #ประคบสมุนไพร
#
โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่
#หูคอจมูก #จิตเวช #โรคทั่วไป
#
โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
#เรียนนวด #เรียนนวดแผนไทย