#
กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ
#วินิจฉัยโรค #ไขมันเลือด #เบาหวาน
#
คลินิกสวนดอกพยาธิ
#ซลล์มะเร็งปากมดลูก
#
ซีเอ็มเอฟแล็ป
#คลินิกเทคนิกการแพทย์ #ตรวจเลือด #ตรวจปัสสาวะ
#
บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ
#ตรวจสุขภาพ #วินิจฉัยโรค
#
บีที แล็บ
#ไขมัน #ตั้งครรภ์ #เอดส์
#
มายด์ แล๊บ
#ตรวจเลือด #ตรวจไขมันในเลือด #ตรวจปัจสาวะ
#
ล้านนาแล็บ
#ตรวจความดัน #ตรวจเบาหวาน
#
ศูนย์บริการ เอ็ม อาร์ ไอ คณะเทคนิคการแพทย์
#เอ็มอาร์ไอ #คณะเทคนิคการแพทย์
#
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
#รังสีเทคนิค #กิจกรรมบำบัด #กายภาพบำบัด
#
ศูนย์สุขภาพ แคร์แมท
#ตรวจเลือด #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ #ถุงยางอนามัย
#
ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค
#ศูนย์สุขภาพเวลเนส #ตรวจเลือด #กายภาพบำบัด
#
สไมล์แล็บ
#ตรวจเลือด #ตรวจสุขภาพ #ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
#
เชียงใหม่ เมดิคอล แล็ป
#ตรวจเลือด #ตรวจสุขภาพประจำปี #เอชไอวี
#
เชียงใหม่อาร์เอไอแลป
#ตรวจเลือด #ตรวจปัจสาวะ #ตรวจเอดส์
#
เซ็นทรัลแล็บ
#ตรวจเลือด #ตรวจปัสสาวะ #แล็ป
#
เทคนิคการแพทย์ทุ่งโฮเต็ล
#ตรวจเลือด #เบาหวาน #ไขมัน
#
เมดสตาร์แล็บ
#ความดัน #ตรวจการทำงานไขมันในเลือด #ตรวจการทำงานตับ
#
เมดเทคแล็บ
#ตรวจเลือด #ตรวจปัสสาวะ
#
เอส.บี. พยาธิสหคลินิก
#ตรวจทางห้องปฏิบัติการ #แพทย์ด้านพยาธิวิทยา
#
แอ็บโชลท เฮลธ์
#รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ