#
คลินิกสวนดอกพยาธิ
#ซลล์มะเร็งปากมดลูก
#
คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท
#ตรวจเลือด #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ #ถุงยางอนามัย
#
คลินิกเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
#คลื่นไฟฟ้าสมอง #คลื่นหัวใจ #เอ็กซเรย์ฟัน
#
ซีเอ็มเอฟแล็ป
#คลินิกเทคนิกการแพทย์ #ตรวจเลือด #ตรวจปัสสาวะ
#
บ. เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา
#บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ #ตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ #และเวชภัณฑ์
#
บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ
#ตรวจสุขภาพ #วินิจฉัยโรค
#
บีที แล็บ
#ไขมัน #ตั้งครรภ์ #เอดส์
#
พิมานคลินิก
#ตรวจเอชไอวี #HIV #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
#
มายด์แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
#ตรวจเลือด #ตรวจไขมันในเลือด #ตรวจปัจสาวะ
#
ล้านนาแล็บคลินิคการแพทย์
#ตรวจความดัน #ตรวจเบาหวาน
#
ศูนย์บริการ เอ็ม อาร์ ไอ คณะเทคนิคการแพทย์
#เอ็มอาร์ไอ #คณะเทคนิคการแพทย์ #คลินิกเทคนิคการแพทย์
#
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#รังสีเทคนิค #กิจกรรมบำบัด #กายภาพบำบัด
#
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#รังสีเทคนิค #กิจกรรมบำบัด #กายภาพบำบัด
#
สมบัติคลินิกเทคนิคการแพทย์
#กรดยูริก #ตรวจน้ำตาล #สารบ่งชี้มะเร็ง
#
สไมล์แล็บ คลินิกตรวจเลือด
#ตรวจเลือด #ตรวจสุขภาพ #ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
#
เชียงใหม่ อาร์เอไอ แล็ป
#ตรวจเลือด #ตรวจปัจสาวะ #ตรวจเอดส์
#
เชียงใหม่ เมดิคอล แล็ป
#ตรวจเลือด #ตรวจสุขภาพประจำปี #เอชไอวี
#
เชียงใหม่เอ็มอาร์ไอ
#ศูนย์เอ๊กซ์เรย์ #ศูนย์บริการตรวจ #MRI
#
  เทคนิคการแพทย์ทุ่งโฮเต็ล
#ตรวจเลือด #เบาหวาน #ไขมัน
#
  เมดสตาร์แล็บ
#ความดัน #ตรวจการทำงานไขมันในเลือด #ตรวจการทำงานตับ
#
  เมดเทคแล็บ
#ตรวจเลือด #ตรวจปัสสาวะ
#
เอส.บี. พยาธิสหคลินิก
#ตรวจทางห้องปฏิบัติการ #แพทย์ด้านพยาธิวิทยา
#
เอ็นเฮลท์ เชียงใหม่แลนด์ สหคลินิก
#มีบุตร #ตรวจเลือด #ตรวจปัจสาวะ