#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเปา
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเต่า
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่วังผาปูน
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาทราย
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งศาลา
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข
#
โรงพยาบาลแม่วาง
#โรงพยาบาล #รักษาทั่วไป
#
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งป่าคาเหนือ
#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข