#
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คลินิกกระดูกและข้อ #คลินิกสูตินรีเวช #ระบบทางเดินอาหาร
#
ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
#เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
#
โรงพยาบาล กรุงเทพ
#โรงพยาบาลกรุงเทพ #โรงพยาบาล
#
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
#โรคทั่วไป #อายุรกรรม #โสตศอนาสิก
#
โรงพยาบาลช้างเผือก (เทพปัญญา 2)
#เทพปัญญา2 #ศูนย์ศัยกรรมเสริมความงาม #โปรแกรมตรวจสุขภาพ
#
โรงพยาบาลตาเซ็นต์ปีเตอร์
#รักษาตา #โรงพยาบาลตา
#
โรงพยาบาลทันตกรรม (คณะทันตแพทยศาสตร์ )
#คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก #คลินิกทันตรังสีวิทยา #คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก
#
โรงพยาบาลนครพิงค์(ศรีดอนไชย)
#กามโรค #วัณโรค #วัคซีนต่างประเทศ
#
โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่
#หูคอจมูก #จิตเวช #โรคทั่วไป
#
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
#บริการดูแลผู้สูงอายุ #ผู้ป่วยเรื้อรัง #คลินิกความจำ
#
โรงพยาบาลมหาราชนคร (สวนดอก) เชียงใหม่
#คลินิกเด็ก #คลินิกตา #หูคอจมูก
#
โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
#โรงพยาบาล #ราชเวช
#
โรงพยาบาลลานนา
#ศัลยกรรมและฉุกเฉิน #กายภาพบำบัด #ศูนย์โรคปวดหลัง
#
โรงพยาบาลสวนปรุง
#รักษาทั่วไป #จิตเวช #โรคทางประสาท
#
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
#ไตวายเรื้อรัง #ฟอกเลือด #ศูนย์ฟื้นฟูและออกกำลังกาย
#
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
#โรงพยาบาล #โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม #โรงพยาบาลเด็กเชียงใหม่ ราม
#
โรงพยาบาลเทพปัญญา
#เทพปัญญา #ศูนย์ศัยกรรมเสริมความงาม #โปรแกรมตรวจสุขภาพ
#
โรงพยาบาลแมคเคน
#โรงพยาบาลแมคเคน #ผู้สูงอายุ
#
โรงพยาบาลใกล้หมอเชียงใหม่
#โรงพยาบาล #ใกล้หมอ