#
ซีเอ็นเอ็กซ์ ยิม (แม่โจ้)
#สถานที่ออกกำลังกาย #ยิม #ฟิตเนต
#
ซีเอ็นเอ็กซ์ ยิม (ไทยแลนด์)
#สถานที่ออกกำลังกาย #ยิม #ฟิตเนต
#
เวิลด์ 3 ยิม
#ฟิตเนส #ออกกำลังกาย