#
สวนสุขภาพบ้านเด่น
#พักผ่อน #ออกกำลังกาย #สวนสาธารณะ
#
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
#ที่วิ่ง #วิ่ง #ซ้อมวิ่ง
#
สวนหลวงล้านนา ร.9
#สวนหลวง #ออกกำลังกาย #พักผ่อน
#
สวนกาญจนาภิเษก
#สวนสาธารณะ #วิ่งออกกำลังกาย #สถานที่ออกกำลังกาย
#
สวนสาธารณะ (อนุสาวรีย์ พระเจ้ากาวิละ)
#สวนสาธารณะ #พักผ่อน #ถ่ายรูป
#
สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
#สนามกีฬา #วิ่งออกกำลังกาย #สถานที่ออกกำลังกาย
#
สวนสาธารณะ บนที่ดินของการรถไฟฯ
#สวนสาธารณะ #ออกกำลังกาย #ถ่ายภาพ
#
อ่างแก้ว มหาลัยเชียงใหม่
#อ่างแก้ว #ถ่ายรูป #พักผ่อน
#
สวนรุกขชาติห้วยแก้ว
#พักผ่อน #ออกกำลังกาย #สวนสาธารณะ
#
สนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
#สนามกีฬา #วิ่งออกกำลังกาย #สถานที่ออกกำลังกาย
#
สวนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
#สวนสาธารณะ #พักผ่อน #ถ่ายรูป
#
สวนสาธารณะ หนองบวกหาด
#สวนสาธารณะ #พักผ่อน #ถ่ายรูป
#
สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
#สวนสุขภาพ #สถานที่ออกกำลังกาย #สถานที่วิ่ง
#
สวนสาธารณะ (แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2)
#สวนสาธารณะ #พักผ่อน #ถ่ายรูป
#
อ่างเก็บน้ำตาดชมพู
#ที่วิ่ง #ออกกำลังกาย #สถานที่วิ่ง
#
สนามกีฬากลาง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
#สนามกีฬา #วิ่งออกกำลังกาย #สถานที่ออกกำลังกาย