#
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
#พิพิธภัณฑ #ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ #พระพุทธรูปสกุลช่างสมัยล้านนา
#
พิพิธภัณฑ์ วัดอินทขิลสะดือเมือง
#สะดือเมือง #อินทขิล #หลวงพ่อขาว
#
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
#พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
#
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร
#แสตมป์ #ตราไปรษณียากร #ตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม
#
พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
#พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์
#
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
#วัฒนธรรมล้านนา #ประเพณีล้านนา #แกะสลักไม้ล้านนา
#
พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม
#พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม #พิพิธภัณฑ์ในชุมชน #พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
#
พิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรม
#ประวัติความเป็นมาเชียงใหม่ #วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น
#
พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ
#พิพิธภัณฑ์แมลง #ผีเสื้อ #เปลือกหอย
#
พิพิธภัณฑ์แร่และหิน
#พิพิธภัณฑแร่ #พิพิธภัณฑหิน #ธรณี
#
พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ
#พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ #พิพิธภัณฑ์
#
ศาลาธนารักษ์
#พิพิธภัณฑ์เหรียญ #เหรียญกษาปณ์ #เงินตราไทย
#
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
#ขันโตก #แกงฮังเล #ผัดผัก
#
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์
#คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ #ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา #ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา
#
อาร์ต อิน พาราไดซ์
#จิตรกรรม 3 มิติ #3d #พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตา